Välkommen till Sotenäs JSK

Vi genomför Jägarexamensprover – både teoretiska och praktiska på våra godkända banor.