Om du vill bli medlem eller har nya adressuppgifter mailar Du till oss.
Medlemsavgiften för 2019 är 300kr för senior, 150 för Junior och 600 för familj. Detta betalas enklast in på bankgiro: 5134-0602. 

 

Maila Dina/Era uppgifter till:       info@sotenasjaktskytteklubb.se

 

MEN……………OBS OBS !  Viktigare än både namn och adress är Ditt / Era personnummer.

Därmed kan vi också medlemsregistrera Dig / Er  i vår klubb via IdrottOnLine på samma sätt som hela Idrotts-Sverige gör.