Telefonnummer, e-post m.m

Allmänna mailadressen är:  info@sotenasjaktskytteklubb.se

 

Ordförande Claes-Göran Hagström claesgoranhagstrom@gmail.com

Hemsidan/Sekreterare S-O Johansson sven-olof.johansson@outlook.com

Vårt bankgiro-nr 5134-0602 

Inge Andersson holder770h@gmail.com , är ansvarig för jägarexamen
Sven-Olof Johansson handlägger miljöfrågorna
sven-olof.johansson@outlook.com 

- Carlsson El & Jakt -

Här kan du t ex köpa ammunition och övriga jakt-och skyttetillbehör. Affären finns i Kungshamn.

adress: Hallindenvägen 1, 456 34 KUNGSHAMN,