Träffpunkt

Välkommen till Sotenäs JSK´s träffpunkt. En kontaktsida där du på olika sätt kan ta kontakt med oss samt lämna synpunkter på denna hemsida eller vår verksamhet.

 

 

Fr.o.m 28 febr 2019 ser styrelsen ut på följande sätt:

Ordf Fredrik Nordberg

Kassör Bo Hellman

Sekr S-O Johansson

Ledamot o vice ordf Anders Henriksson

Ledamot Bengt Wallström

Ledamot Inge Andersson

Ledamot Doris Zachrisson

Suppleant Mikael Larsson

Suppleant Mats Nordgren